Gujarat State Civil Supplies Corporation Ltd.
Skip Navigation Links   Home   |  ચીજવસ્તુઓનો સંગ્રહ અને વિતરણ

ચીજવસ્તુઓનો સંગ્રહ અને વિતરણ

રાજય સરકારની જાહેર વિતરણ વ્‍યવસ્‍થા યોજના તથા અન્‍ય વિભાગોની કલ્‍યાણકારી યોજનાઓની જરૂરિયાત માટે કેન્‍દ્ગ/રાજય સરકાર દ્વારા નિશ્‍ચિત કરેલ ભાવોથી મુખ્‍યત્‍વે નીચે દર્શાવેલ આવશ્‍યક ચીજવસ્‍તુઓની પ્રાપ્તિ, સંગ્રહ તથા વિતરણની કામગીરી નિગમ દ્રારા કરવામાં આવે છે.

નિગમ નીચે દર્શાવેલ જાહેર વિતરણ વ્‍યવસ્‍થા હેઠળની યોજનાઓ માટે આવશ્યક ચીજ વસ્તુઓની જથ્થાની પ્રાપ્તી, સંગ્રહ અને વિતરણની કામગીરી કરે છે.

નિગમ રાજય સરકારના અન્‍ય વિભાગો હેઠળની નીચે દર્શાવેલ યોજનાઓ માટે પણ કામગીરી કરે છે.

 • મઘ્‍યાન્‍હ ભોજન યોજના
 • સંકલિત બાળ વિકાસ યોજના
 • સરકારની કલ્યાણકારી યોજનાઓ માટે નિગમ દ્રારા ઇ-ટેન્ડરીંગ પધ્ધતિની જગ્યાએ ઇ-ઓકસન પધ્ધતિથી NCDEX SPOT એક્ષ્ચેન્જ મારફત ખરીદી
 • e-Auctionની પધ્ધતિ થતી ખરીદીમાં ભાગ લેવા માટેની વિગતો:

  જાહેર વિતરણ વ્‍યવસ્‍થા માટેનો એકટીવીટી ફલો નીચે મુજબ છે.

  એકટીવીટી ફલો જોવા અહીં ક્લીક કરો

  નિગમ પાસેની માળખાકીય સગવડો

  આવશ્યક ચીજ વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ સંગ્રહ અને વિતરણ કામગીરી કરવા માટે નિગમ રાજયમાં ગાંધીનગર ખાતે વડીકચેરી, જીલ્લાઓ ખાતે જીલ્લા કચેરીઓ અને તાલુકા કક્ષાએ સંગ્રહ ગોડાઉનો ધરાવે છે. નિગમ પાસે હાલ અંદાજે ૨.૫૩ લાખ મે.ટન જથ્‍થો સંગ્રહ કરવાની સંગ્રહશકિત ઉપલબ્‍ધ છે. નિગમને જાહેર વિતરણ વ્‍યવસ્‍થાની કામગીરી કરવા માટે વધુ સંગ્રહશકિતની આવશ્‍યકતા છે. જે માટે નિગમ દ્વારા નવા ગોડાઉનો બાંધવાની કામગીરી હાથ ધરેલ છે. નિગમને વધુ જથ્‍થો સંગ્રહ કરવાની જરૂરિયાત જણાય ત્‍યારે નિગમ દ્વારા સેન્‍ટ્રલ વેર હાઉસિંગ કોર્પોરેશન તથા ગુજરાત સ્‍ટેટ વેર હાઉસિંગ કોર્પોરેશન અને અન્‍ય ખાનગી માલિકીના ગોડાઉનો પણ ભાડે રાખવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.

  નિગમ પાસે નીચે દર્શાવ્‍યા મુજબ સંગ્રહશકિત ઉપલબ્‍ધ છે.

  નિગમના ગોડાઉન તથા તેની સંગ્રહશકિતની વિગતો જોવા અહીં ક્લીક કરો

  નિગમ દ્વારા નીચે દર્શાવેલ સ્‍થળોએ નવા ગોડાઉનો બાંધવાની કામગીરી હાથ ધરેલ છે.

  નવા ગોડાઉનો બાંધવાની કામગીરીની વિગતો જોવા અહીં ક્લીક કરો

  ગોડાઉન સંગ્રહ/ઉપાડનું કોમ્‍પ્‍યુટરાઈઝેશન

  દર માસે નિગમ દ્રારા વાજબી ભાવના દુકાનદારોને તાલુકા કક્ષાના ગોડાઉનો ખાતેથી જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા હેઠળના અનાજ તેમજ અન્ય આવશ્યક ચીજવસ્તુઓનું વિતરણ કરવામાં આવે છે. અનાજ વિતરણ (સપ્લાય ચેઇન)ની કાર્યક્ષમતા વધારવા માટે ગોડાઉન ખાતે અનાજનો ઉપલબ્ધ સ્ટોક તેમજ આવક/જાવકની ઓનલાઇન મોનીંટરીંગ થવુ જરૂરી છે. તેથી FCI ગોડાઉનથી નિગમના તાલુકા કક્ષાના ગોડાઉન સુધી અનાજના પરિવહન માટે હેન્ડ હેલ્ડ ટર્મીનલ (HHT) થકી ટ્રાન્સર્પોટ પાસ (TP) ઇસ્યુ કરવાની કામગીરી હાલ પ્રગતિ હેઠળ છે. એજ રીતે આવશ્યક ચીજવસ્તુઓની એક ગોડાઉનથી બીજા ગોડાઉન સુધી હેરફેર અને ગોડાઉન ખાતેથી વાજબી ભાવના દુકાનદારોને થતુ વિતરણની તમામ વિગતોની ઓનલાઇન કોમ્પ્યુટરાઇઝેશન માટેની કામગીરીને જા. વિ. વ્યવસ્થાના કોમ્પ્યુટરીકરણના ભાગરૂપે NIC ગાંધીનગરની મદદથી વિકસાવવામાં આવી રહેલ છે. ટૂક સમયમાં ગોડાઉન ખાતેની અનાજ ઉપલબ્ધીની અધતન વિગતો ટ્રાન્સપેરેન્સી ર્પોર્ટલ www.dcs-dof.gujarat.gov.in થકી જાહેર જનતાની માહિતી/ ઉપયોગમાં મૂકવામાં આવનાર છે.

  નિગમ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાતી ચીજવસ્‍તુઓના ગુણવત્તાના ધારાધોરણો

  ચીજવસ્‍તુઓના ગુણવત્તાના ધારાધોરણો જોવા અહીં ક્લીક કરો

  આવશ્‍યક ચીજવસ્‍તુઓની પ્રાપ્તિ, સંગ્રહ તથા વિતરણની કામગીરી

  અનાજ/બરછટ અનાજ

  કેન્‍દ્ગ સરકાર દ્વારા રાજયને દર માસે જાહેર વિતરણ વ્‍યવસ્‍થા તેમજ અન્‍ય વિભાગોની યોજનાઓ માટે ઘઉં, ચોખા તેમજ બરછટ અનાજ(મકાઇ વિગેરે)ની ફાળવણી કરવામાં આવે છે. સદર ફાળવણીના અનુસંધાને ભારતીય ખાધ નિગમ (FCI)ને ચૂકવણું કરી નિગમ દ્વારા FCIના ગોડાઉનોમાંથી અનાજનો જથ્‍થો ઉપાડી નિગમ દ્વારા જીલ્લાવાર નિશ્‍ચિત કરાયેલ પરિવહન ઈજારદારો મારફત પરિવહન કરી નિગમના રાજય સ્‍તરે પથરાયેલા ગોડાઉનોમાં પહોંચતો કરી સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. રાજય સરકાર દ્વારા તાલુકાવાર નિશ્‍ચિત કરાયેલ પંડિત દીનદયાળ ગ્રાહક ભંડારોને (વ્‍યાજબી ભાવના દુકાનદારો) તેઓની દુકાન સાથે જોડાયેલ અંત્‍યોદય, બી.પી.એલ. તથા એ.પી.એલ. કાર્ડધારકો માટે પ્રતિ વ્‍યકિત/પ્રતિકાર્ડ/પ્રતિ માસ નકકી કરાયેલ પ્રમાણ તથા ભાવ મુજબ નિગમના ગોડાઉનોમાંથી જથ્‍થો ઉપાડવાની કોમ્પ્યુટરાઈઝ પરમીટ આપવામાં આવે છે. વ્‍યાજબી ભાવના દુકાનદારો દ્વારા નિગમ દ્વારા નિશ્‍ચિત કરાયેલ બેંક એકાઉન્‍ટમાં જરૂરિયાત મુજબના જથ્‍થાના નકકી કરેલ વિતરણ ભાવ મુજબના નાણાં ભરેથી નિગમના ગોડાઉનમાંથી કાર્ડધારકોને વિતરણ કરવા માટે જથ્‍થો આપવામાં આવે છે. વ્‍યાજબી ભાવના દુકાનદાર દ્વારા તેઓને પ્રાપ્ત થયેલ જથ્‍થામાંથી માસિક વિતરણ પ્રમાણ તથા ભાવ મુજબ કાર્ડધારકોને આવશ્‍યક ચીજવસ્‍તુના જથ્‍થાનું વિતરણ કરવામાં આવે છે. રાજય સરકારની મઘ્‍યાન્‍હ ભોજન યોજના તેમજ સકલિત બાળ વિકાસ યોજના માટેના અનાજના જથ્‍થાની ઉપલબ્‍ધિ માટે જાહેર વિતરણ વ્‍યવસ્‍થા જેવી જ પઘ્‍ધતિ અપનાવવામાં આવે છે. વાજબી ભાવના દુકાનદારોને તેઓના દુકાન બેઠા યોજનાઓ માટે યોગ્ય માત્રામાં સમયસર જથ્થો મળે તે માટે રાજ્ય સરકારની સુચના અનુસાર ડોર સ્ટેપ ડીલીવરી યોજનાની અમલવારી તબક્કાવાર શરુ કરેલ છે.

  ખાદ્યતેલ (જાહેર વિતરણ વ્‍યવસ્‍થા માટે)

  ગુજરાત રાજ્ય નાગરીક પુરવઠા નિગમ જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા માટે કેન્‍દ્ગ સરકારના જાહેર સાહસ મારફતે આયાતી આર.બી.ડી. પામોલીન તેલનો જથ્‍થો રાજ્ય સરકાર દ્વારા નિયત ભાવે ૧ લિટરના પેકીંગમાં પૂરો પાડે છે. નિગમ દ્વારા ફાળવણી અનુસારનો જથ્‍થો ઉપાડી નિગમના ગોડાઉનો ખાતે સંગ્રહ કરી મુખ્‍યત્‍વે તહેવારોના સમયમાં કાર્ડધારકોને સબસીડાઈઝ ભાવથી આપવા માટે વ્‍યાજબી ભાવના દુકાનદારોને તેઓને મળેલ પરમીટના અનુસંધાને ઉપલ્બ્ધ કરાવવામાં આવે છે.

  કેન્દ્ર સરકારની રાહતદર ની યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૨-૧૩ માટે ૧૮૦૦૦ મેં. ટન આર.બી.ડી. પામોલીન તેલ ફાળવવામાં આવેલ છે. રાજ્યના બી.પી.એલ. અને અંત્યોદય કાર્ડધારકોને મહે જુલાઈ-૨૦૧૨ થી ડીસેમ્બર-૨૦૧૨ સુધી પ્રતિ કાર્ડ દીઠ પ્રતિ માસ ૧ લીટર પાઉચમાં રૂ. ૪૫ ના રાહતદરે વિતરણ કરવામાં આવેલ છે.

  ખાદ્યતેલ (અન્‍ય કલ્‍યાણકારી યોજનાઓ માટે)

  નિગમ દ્વારા મઘ્‍યાન્‍હ ભોજન યોજના તેમજ સંકલિત બાળ વિકાસ યોજનાની રીફાઈન્‍ડ કપાસીયા તેલની જરૂરિયાત માટે ઈ-ટેન્‍ડરીંગ પઘ્‍ધતિથી ટેન્‍ડરો આમંત્રિત કરી ખરીદી કરવામાં આવે છે. ખરીદ કરાયેલ તેલની પ્‍લાન્‍ટ બેઠા ગુણવત્તા ચકાસણી બાદ નિગમના ગોડાઉનોમાં સંગ્રહ માટે પરિવહન કરવામાં આવે છે. સદર યોજનાઓની જરૂરિયાત મુજબ નિગમ દ્વારા ખાદ્યતેલનો જથ્‍થો નિગમના ગોડાઉનોથી તેઓને ઉપલબ્‍ધ કરાવવામાં આવે છે. રીફાઈન્ડ કપાસીયા તેલની ખરીદી માટે ડીસેમ્બર-૨૦૧૨ થી e-Auction પધ્ધતિ અપનાવવામાં આવેલ છે.

  કઠોળ (અન્‍ય કલ્‍યાણકારી યોજનાઓ માટે)

  નિગમ દ્વારા મઘ્‍યાન્‍હ ભોજન યોજના તેમજ સંકલિત બાળ વિકાસ યોજનાની તુવેરદાળ(કોરી), મગદાળ(મોગર), ચણાદાળની જરૂરિયાત માટે ઈ-ટેન્‍ડરીંગ પઘ્‍ધતિથી ટેન્‍ડરો આમંત્રિત કરી ખરીદી કરવામાં આવે છે. ખરીદ કરાયેલ જથ્‍થાની ગુણવત્તા ચકાસણી બાદ નિગમના ગોડાઉનોમાં સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. સદર યોજનાઓની જરૂરિયાત મુજબ નિગમ દ્વારા કઠોળનો જથ્‍થો નિગમના ગોડાઉનોથી તેઓને ઉપલબ્‍ધ કરાવવામાં આવે છે. કઠોળની ખરીદી માટે નવેમ્બર-૨૦૧૨ થી e-Auction પધ્ધતિ અપનાવવામાં આવેલ છે.

  લેવી ખાંડ

  કેન્‍દ્ર સરકાર દ્વારા રાજ્યને લેવીખાંડનો જથ્‍થો પુરો પાડવા દરમાસે ફેકટરીવાર ફાળવણી કરવામાં આવે છે. કેન્‍દ્ર સરકાર દ્વારા ખરીદ ભાવ તેમજ વિતરણ ભાવ નક્કી કરવામાં આવે છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા જિલ્‍લાવાર/ફેકટરીવાર ફાળવણી કરવામાં આવે છે. જેના આધારે જિલ્‍લા કલેકટરશ્રી કચેરીઓ દ્વારા તાલુકાવાર પેટા ફાળવણી કરવામાં આવે છે. નાગરિક પુરવઠા નિગમ તેમજ અન્‍ય સંઘ નોમીનીઓ દ્વારા લેવીખાંડના જથ્‍થાના નાણાં ભરી ઉપાડ કરી અંત્‍યોદય અને બી.પી.એલ. કાર્ડ ધારકોને વિતરણ કરવામાં આવે છે. અમદાવાદ જિલ્‍લાના ધોળકા, નવસારી જિલ્‍લાના ચીખલી, ગણદેવી તથા વાંસદા સિવાયના તાલુકા ખાતે નિગમ રાજ્ય સરકાર માટે ખાંડના નોમીની તરીકે પણ કામગીરી કરે છે અને રાજ્યના વ્‍યાજબી ભાવના દુકાનદારોને નિગમના ગોડાઉનેથી ખાંડ ઉપલબ્‍ધ કરાવે છે.

  હવે કેન્‍દ્ર સરકાર દ્વારા લેવીખાંડને અંકુશ મુક્ત જાહેર કરાતાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા ઠરાવ્‍યા મુજબ ખાંડનો જથ્‍થો ખુલ્‍લા બજારમાંથી જાહેર ટેન્‍ડર પદ્ધતિ મુજબ ખરીદ કરી અંત્‍યોદય / બીપીએલ કાર્ડધારકોને નિયત કરેલ પ્રમાણ મુજબ માહે ઓગસ્‍ટ-૨૦૧૩ થી વિતરણ કરવામાં આવી રહેલ છે.

  રીફાઇન્ડ આયોડીનયુકત મીઠું

  નિગમ દ્વારા જાહેર વિતરણ વ્‍યવસ્‍થા તેમજ સંકલિત બાળ વિકાસ યોજનાની રીફાઇન્ડ આયોડીનયુકત મીઠાંની જરૂરિયાત માટે ઈ-ટેન્‍ડરીંગ પઘ્‍ધતિથી ટેન્‍ડરો આમંત્રિત કરી ખરીદી કરવામાં આવે છે. ખરીદ કરાયેલ રીફાઇન્ડ આયોડીનયુકત મીઠાની પ્‍લાન્‍ટ બેઠા ગુણવત્તા ચકાસણી બાદ નિગમના ગોડાઉનોમાં સંગ્રહ માટે પરિવહન કરવામાં આવે છે. સદર યોજનાઓની જરૂરિયાત મુજબ નિગમ દ્વારા મીઠાનો જથ્‍થો નિગમના ગોડાઉનોથી તેઓને ઉપલબ્‍ધ કરાવવામાં આવે છે.

  બાલભોગ પોષણયુક્ત ચોક્લેટ (ન્‍યુટ્રી કેન્‍ડી)

  નિગમ દ્વારા મઘ્‍યાન્‍હ ભોજન યોજના તેમજ સંકલિત બાળ વિકાસ યોજનાની ન્‍યુટ્રી કેન્‍ડીની જરૂરિયાત માટે ઈ-ટેન્‍ડરીંગ પઘ્‍ધતિથી ટેન્‍ડરો આમંત્રિત કરી ખરીદી કરવામાં આવે છે. ખરીદ કરાયેલ ન્‍યુટ્રી કેન્‍ડીની પ્‍લાન્‍ટ બેઠા ગુણવત્તા ચકાસણી બાદ સદર યોજનાઓની જરૂરિયાત મુજબ નિગમ દ્વારા તાલુકા મામલતદાર/સીડીપીઓ કચેરી સુધી ન્‍યુટ્રી કેન્‍ડીનો જથ્‍થો પહોંચાડવામાં આવે છે.

  આગામી સમયમાં મીઠાની તેમજ ન્‍યુટ્રી કેન્‍ડીની ખરીદી માટે પણ e-Auction પધ્ધતી અપનાવવાની બાબત વિચારણા છે.

મુખ્ય લિંક પર જાઓ